BARANIECKI

baranieccy

Baranieccy jest firmą rodzinną założoną w 1973 roku. Wiodącym kierunkiem tej firmy jest produkcja drabin drewnianych kilku typów: drabiny rozstawne, drabiny przystawne, drabiny nasadkowe, drabiny słupkowe, drabiny typowo domowe (ze stopniem leżącym).

drabina rozstawna drewniana 9 Drabiny produkowane przez polską firmę Baranieccy cechuje wysoka jakośœć oraz bezpieczeństwo, mają bowiem one stosowny atest i certyfikat nadany przez CIOP (Centralny Instytut Ochrony Pracy).